MPSHome Alumni Calendar Contact
Watercourse and School Based Clinics partner with Wellstone to support students
Tuesday, May 13, 2014 8:45 AM

Wellstone Lion
Wellstone Lion

 

 

Watercourse Counseling Center, Minneapolis Public Schools and the City of Minneapolis School Based Clinics have partnered to provide support to newly arrived African immigrant students at Wellstone. This project has been made possible by the Bremer Foundation.  Bisharo Gardad, of Watercourse has been collaborating with Wellstone Social Worker, Teyent Germa, Wellstone Counselor, Ali Kofiro, and Chiung Wang of the School Based Clinics to provide individual and group support.  Bisharo and Chiung will be hosting a table at the incoming 9th grade event on May 28th and Bisharo will host a table at the cultural gala on May 16. They will be there greeting students and families and highlighting the support services the project offers. Be sure and stop by and introduce yourself!

 

Xarunta Latalinta ee Watercourse iyo Rugaha Caafimaadka Dugsiyadu waa wadaagayaal si siman u caawin doona ardayda Wellstone.

Xarunta Latalinta ee Watercourse (Watercourse Counseling Center), Dugsiyada Dadweynaha ee Minneapolis (Minneapolis Public Schools) iyo Rugta Caafimaadka ee Degmaida Minneapolis (City of Minneapolis School Based Clinics) ayaa ku midoobay taageerida ardayda ku cusub wadankan kana yimiday qaarada Afrika  aadana Dugsiga Sare ee Wellstone.  Hayada Bremer Foundation ayaa suurto gal ka dhigtay mashruucan.  Bisharo Yussuf oo ka socota xarunta  Watercourse waxay wada shaqayn la yeelan doonta Teyent Germa Arrimaha Bulshada (Wellstone Social Worker), Ali Kofiro Lataliyaha ardayda (Wellstone Counselor), Iyo Chiung Wang oo ka socota Rugaha Caafimaadka ee Dugsiyada (School Based Clinics) si ay ardayda ugu fidiyaan taageero kalikali ah iyo mid kooxo ah.  Bisharo iyo Chiung  waxay marti galin doonaan kulanka ardayda soo galaysa fasalka 9aad  Maayo 28keed. Bisharo waxay ka qayb galidoontaa xaflada dhaqanka ee Maayo 16keeda.  Waxay salaami doonaan ardayda iyo qoysaskooda iyaga oo soo bandhi doonaadeega taageero ee uu mashruucani  bixin doono. Hubi oo noo imo iskaayana bar!